Individutveckling

Livs- och Karriärcoaching, en struktur för att ta tillvara på dina möjligheter

Är du i behov av en opartisk och professionell samtalspartner eller en inspirationskälla för att upptäcka nya möjligheter.

Det finns ett mycket starkt samband mellan hur du mår och din situation privat och arbetslivet.

Vi stödjer och hjälper dig att frigöra kraft och potential.

 

Innehåll

Översikt – Bakgrund / Hur har jag kommit dit jag är i dag?
Nuläge – Hur ser situationen ut i dag och vilka behov/förväntningar finns?
Självanalys – Inventering av erfarenheter, kompetenser och drivkrafter
Nästa steg – Identifiera möjliga vägar utifrån aktuella förutsättningar
Rådgivning – Stresshantering, utvecklingsmöjligheter och alternativa karriärvägar

Processen vi använder är strukturerad och väl beprövad men skräddarsys utifrån dina individuella behov.

 

Mentor

Saknar du ett bollplank i din vardag? En Mentor har ett coachande förhållningsätt, kan stötta med egna erfarenheter och fungera som rådgivare.
Processen bygger på personlig möten där samtalen rör dina aktuella utmaningar, funderingar och frågor.

 

Kontakt

Eva Södersteen

Telefon: +4670-5137650
E-post: info@businessnanny.se

Besöksadress:
Arenavägen 47 13tr
Globen, Stockholm