Om businessnanny

Grundare Eva Södersteen

Jag är ekonom, certifierad coach och stresscoach, företagsmentor och styrelseledamot med mer än 20 års erfarenhet av resultatorienterat ledarskap och förändringsarbete inom finanssektorn.

Under åren har jag fått en gedigen erfarenhet från affärsutveckling, fusionsarbete, att göra affärer i låg och högkonjunkturer och hur leda och utveckla människor under dessa förhållanden.

Sedan flera år driver jag företaget businessnanny - ESConsulting AB med inriktning på affärs- och individutveckling.Så här tycker kunderna:

”I samband med ett utbildningsprogram för ledningsgruppen under 2008 kom jag i kontakt med Eva Södersteen. Målet med utbildningsprogrammet var för ledningsgruppen att hitta gemensamma mål och värderingar för verksamheten. Vi som chefer fick en ökad insikt om oss i vår roll som ledare.
Personligen fick jag många "a-ha" upplevelser under övningarna. Men den största vinsten för mig var att inse och acceptera min svaga sidor som ledare. Att känna till dessa och samtidigt jobba med mina starka sidor i gruppen har gjort mig modigare och mer handlingskraftig i min roll som chef.”
Mellanchef på mekanikföretag i Mellansverige

”Parallellt med ett ledarprogram fick jag med ca 2-3veckors mellanrum personlig coaching. Vid dessa personliga träffar fick jag hjälp med att diskutera jobbrelaterade problem som dykt upp mellan träffarna. Under nästan 1-års tid diskuterade vi vitt skilda ämnen som att hantera sjuka medarbetare, uppsägningar, strategier och identitet för gruppen. Under dessa samtal hittade jag väldigt mycket styrka att genomföra, för mig nödvändiga, uppgifter i det dagliga jobbet. En viktig punkt under samtalen var att ständigt jobba med helheten. Den privata livssituationen, spelade i samtalen, en minst lika central roll för att nå framgång yrkesmässigt.”
Chef teknikföretag Stockholm

”Jag kan varmt rekommendera professionella jobbcoacher för människor som vill bli mer handlingskraftiga i sitt yrke.”
Mellanchef i ett större svenskt företag

 

 

Ett urval av våra verktyg

JTI Mayer Briggs
Beslutstilar
Karriär typer
360
Careermap