Företagsutveckling

Organisationsutveckling, en ständigt pågående process

De flesta företagen har ett hårt tryck och stort fokus på leveranser av olika slag. De kan ha svårt att få tiden att räcka till för att också lyfta blicken inom alla områden.
Behöver du mer tid för din kärnverksamhet? 

Vi kan ge dig avlastning, stödja dig i översyn och analys av hur organisationen fungerar.
Vi hjälper dig att synliggöra processer och arbetssätt i era lednings-, arbets- eller projektgrupper.

Vi lägger grunden för ett effektivt klimat.
Det kan handla om:

  • Ansvar och befogenhet i olika roller
  • Ledarskap/medarbetarskap
  • Konflikt/Svåra beslut
  • Motivation/Engagemang/Drivkrafter
  • Processkartläggning
  • Risk och sårbarhetsanalyser

Helt enkelt utveckla din affär.

 

Förändringsledning – förbättringsarbete

Det är inte organisationer som förändras, det är människorna i den.

Står ditt företag inför större eller mindre förändringar? Det kan vara nya arbetssätt, nya tekniska lösningar, fysisk flytt eller en ny organisation.

Du får tillgång till gedigen erfarenhet av att göra förändring till framgång om du arbetar med oss. Ni kommer att se förändring som något naturligt och som en del av företagets förbättringsarbete.

Vårt arbete består i att se till att processen drivs framåt, stöd i att konkretiserar målen för alla medarbetarna sam agerar genomförandestöd.
Med vår hjälp kan ni undvika misstag samt snabba upp förändrings- och förbättringsarbetet, framförallt i genomförandefasen.

Och genom att stärka ditt ledarskap kommer du att få mer motiverade medarbetare och tillsammans når ni bättre resultat.

 

Företagsmentor

Känner du dig ensam som företagare då och då? Sitter du med många, små och stora frågeställningar och beslut i ditt knät? Det kan också vara svårt att skilja på de olika roller som du själv har, ägare, företagare, ledare och chef.

Som Företagsmentor är vi ett bollplank, en hjälpa att få ett vidgat perspektiv.
Det kan handla om:
• Vad är nästa steg?
• Hur fungerar jag som ägare/företagare/ledare/individ?  
• Vision, affärsidé, mission, mål. Hur jobbar jag med det på kort och lång sikt

Företagsmentor kan vara ett första steg till att tillsätta en styrelse.

 

Styrelsearbete

Vi kan ta på oss uppdrag som styrelseledamot alternativt agera sparringpartner till styrelseledamöter.

 

Interimschef

För kortare perioder kan vi gå in som chef/ledare i er organisation. Det kan tex vara under studie- eller föräldrarledighet, i väntan på rätt rekrytering, eller i väntan på en ny organisation där rollen än så länge är otydlig.

Kontakt

Eva Södersteen

Telefon: +4670-5137650
E-post: info@businessnanny.se

Besöksadress:
Arenavägen 47 13tr
Globen, Stockholm